Menu
Námety

E-U-R metóda

Zdieľajte nás

Prečo ľudia obchodujú?

Prečo ľudia obchodujú?

Cieľ výučby: Dokážte, že dobrovoľná výmena zvyšuje spokojnosť tých, ktorí sa jej zúčastňujú. Čím menej obmedzujeme obchod, tým väčšiu slobodu majú ľudia pri výmene, tým je väčšia pravdepodobnosť, že uspokoja svoje potreby spôsobom, ktorý im individuálne najviac vyhovuje.

Pri výmene treba dodržiavať určité pravidlá: rešpektovať vlastnícke práva, dodržiavať zmluvy, zabezpečiť voľný prístup na trhy.

Čítaj viac
Geológova dilema

Geológova dilema

Cieľ výučby: Viesť žiakov k poznaniu, že celkový objem existujúcich zdrojov energie je neznámy, avšak ekonomická ponuka zdrojov energie je obmedzená. Dostupná ponuka energie je to, čo sú výrobcovia ochotní a schopní ponúknuť k predaju za určitú cenu. Ich ochota ponúkať energiu rastie tak ako rastie cena, ktorú za energiu utŕžia. Keď budú výrobcovia hľadať energiu bez toho, aby znášali náklady za úhradu škôd na životnom prostredí, bude sa poškodenie životného prostredia zvyšovať. Ak budú výrobcovia donútení napraviť škody na životnom prostredí, zvýšia sa náklady na výrobu energie. Spotrebitelia zvýšia dopyt po energii, pretože jej nákup im poskytne väčší úžitok než alternatívne nákupy. Na trhu, kde sa zvyšuje dopyt po tovare a zároveň znižuje ponuka, sa zvýšia ceny. Cenu energie ovplyvní motivácia výrobcov – budú hľadať a využívať nové zdroje energie.

Čítaj viac
Rogerova hra

Rogerova hra

Cieľ hry: Hra ukazuje, ako je v nás zakorenené súťaživé správanie, a zdôrazňuje výhody kooperatívneho prístupu.

Čítaj viac
Peniaze na stole

Peniaze na stole

Cieľ hry: Cieľom hry je vyvolať diskusiu o vzťahu k peniazom. Cieľom hry je zvýšiť povedomie o peniazoch, podporiť empatiu a diskusiu, ale vedie aj k rozvoju rozumových schopností.

Čítaj viac
Čierna a biela (dilema väzňa)

Čierna a biela (dilema väzňa)

Cieľ hry: hra sa dotýka etických hodnôt hráčov, ktorí sú konfrontovaní s okamžitou výnosnosťou "nečestných" činov. Hráči sa zamýšľajú nad problémom dodržiavania a porušovania dohôd, či je výhodnejšie spolupracovať alebo "podraziť nohy".

Čítaj viac