Menu
Spravodlivé rozdelenie?

Spravodlivé rozdelenie?

Cieľ hry: Hra využíva jednoduchú simuláciu na ilustráciu nerovnomerného rozdelenia príjmov na našej planéte.

Autor: Milan Caha (s použitím údajov z článku D. Meadows "Keby bol svet dedinou s 1000 obyvateľmi")

Pravidlá

Základné informácie:

Na svete 20 % ľudí zarába 75 % príjmov. Zvyšných 20 % dostáva len 2 % všetkých príjmov.

Postup:

 1. Urobte s triedou nasledujúce výpočty:
  1. Koľko žiakov je vo vašej triede?
  2. Aký počet žiakov vo vašej triede zodpovedá percentuálnemu podielu bohatých ľudí na svete (20 %).
  3. Aký počet študentov vo vašej triede zodpovedá percentuálnemu podielu chudobných ľudí na svete? (20%)
 2. Rozdeľte triedu proporcionálne na "bohatých", "chudobných" a ostatných.
 3. Spočítajte, koľko koláčov máte alebo koľko sušienok je v krabici
 4. rozdeľte sušienky na tri pomerné hromady 75:23:2
 5. rozdeľte sušienky do skupín podľa proporcií a vypočítajte, koľko sušienok v každej skupine pripadá na jednotlivca
 6. Diskutujte v skupinách, či ste s týmto rozdelením spokojní, a ak nie, navrhnite, čo by sa malo so sušienkami urobiť.

Otázky na záverečnú diskusiu:

 • Ako by sa dala vyriešiť situácia nerovnomerného rozdelenia v našej triede?
 • Súhlasia všetky skupiny s navrhovanými riešeniami?
 • Bolo by možné nájsť takéto riešenia aj v reálnom živote?
 • Kto môže za skutočné rozdelenie bohatstva ?
 • Je takáto situácia udržateľná?
 • Pomôže chudobným 20 % príležitostná pomoc alebo môže situáciu ešte zhoršiť?

Preložené z Spravedlivé rozdělení?