Menu
Prečo ľudia obchodujú?

Prečo ľudia obchodujú?

Cieľ výučby: Dokážte, že dobrovoľná výmena zvyšuje spokojnosť tých, ktorí sa jej zúčastňujú. Čím menej obmedzujeme obchod, tým väčšiu slobodu majú ľudia pri výmene, tým je väčšia pravdepodobnosť, že uspokoja svoje potreby spôsobom, ktorý im individuálne najviac vyhovuje.

Pri výmene treba dodržiavať určité pravidlá: rešpektovať vlastnícke práva, dodržiavať zmluvy, zabezpečiť voľný prístup na trhy.

Potrebný čas: 1 vyučovacia hodina.

Pomôcky:

 • veľké množstvo drobných, ľahko vymeniteľných predmetov: čokoládové tyčinky, balené sladkosti, žuvačky, lízanky, orechy, jablká, ceruzky, pohľadnice, záložky (môžete žiakov požiadať, aby priniesli z domu veci, ktoré už nechcú; pre väčšiu pestrosť a prekvapenie môžete predmety medzi triedami vymieňať),
 • pripravte pre každého žiaka papierové vrecko a vložte doň predmety tak, aby boli žiaci motivovaní k výmene (napr. vrecko s orieškami, vrecko s jedným druhom sladkostí, vrecko s hračkami atď.),
 • vytvorte skupiny vrecúšok (asi 5 kusov) a označte ich farebnými symbolmi.

Postup:

 1. Napíšte otázku na tabuľu: "Prečo ľudia obchodujú?" Priebežne si zapisujte pravdepodobné odpovede žiakov: chcú uspokojiť svoje potreby, získať to, čo im chýba, zarobiť peniaze, chcú zmenu, chcú sa zabaviť atď.
 2. Povedzte žiakom, že sa pokúsite overiť ich tvrdenia.
 3. Náhodne im rozdajte papierové vrecká s predmetmi a požiadajte ich, aby postupovali podľa vašich pokynov. Obsah vrecúšok je ich vlastníctvom, ale môžu sa zúčastniť výmeny.
 4. V 1. hre sa môžu pozrieť na obsah vrecúška, ale nesmú predmety ukázať svojim susedom. Spýtajte sa žiakov, ako sa cítia vo vzťahu k vrecku (na stupnici od 1 do 5, 1 - veľmi málo, 5 - úplne) a výsledky odpovedí jednotlivých žiakov zaznamenajte na tabuľu.
  Napr.
  5 žiakov je spokojných veľmi málo: 5 x 1 = 15
  6 žiakov je spokojných na 2:            6 x 2 = 12
  7 žiakov je spokojných na 3:            7 x 3 = 21
  8 žiakov je spokojných na 4:            8 x 4 = 32
  4 žiaci sú úplne spokojní:                 4 x 5 = 20
  Skupina je spokojná (súčet):                        90
 5. V 2. hre vyzvite žiakov, aby položili predmety pred seba na lavicu a pozreli sa, čo majú ostatní. Zdôraznite pravidlá, ktoré treba počas výmeny dodržiavať (rešpektovanie vlastníckych práv, dodržiavanie zmlúv, voľný prístup na trhy). opýtajte sa žiakov, ako sú teraz spokojní, a výsledky zhrňte na tabuľu. (Spokojnosť zvyčajne klesá - spôsobuje závisť.)
 6. V 3. hre požiadajte žiakov, aby si vymenili predmety v rámci skupiny označenej farebnými symbolmi na vrecku, a po skončení výmeny sa ich opäť opýtajte, ako sú teraz spokojní, a výsledky zhrňte na tabuli.
 7. V 4. hre nechajte žiakov vymieňať bez akýchkoľvek obmedzení a opäť sa ich opýtajte, ako sú spokojní. Spokojnosť triedy sa opäť zvýši.
 8. Prediskutujte so žiakmi výsledky simulácie obchodovania. Spýtajte sa:
  1. Koľko z vás obchodovalo?
  2. S akými predmetmi ste obchodovali?
  3. Ktoré predmety boli najobľúbenejšie a ktoré najmenej? (Užitočnosť a vzácnosť.)
  4. Prečo ste obchodovali?
  5. Zvýšila sa vaša spokojnosť a prečo?
  6. Potvrdili sa ciele, ktoré sme hrou sledovali?
  7. Pripomínala simulácia obchodovania "skutočný svet"?

Zdroj: D. Pospíchalová – R. Holman: Ekonomické hry a řešení otázek a pŕíkladů