Menu
Geológova dilema

Geológova dilema

Cieľ výučby: Viesť žiakov k poznaniu, že celkový objem existujúcich zdrojov energie je neznámy, avšak ekonomická ponuka zdrojov energie je obmedzená. Dostupná ponuka energie je to, čo sú výrobcovia ochotní a schopní ponúknuť k predaju za určitú cenu. Ich ochota ponúkať energiu rastie tak ako rastie cena, ktorú za energiu utŕžia. Keď budú výrobcovia hľadať energiu bez toho, aby znášali náklady za úhradu škôd na životnom prostredí, bude sa poškodenie životného prostredia zvyšovať. Ak budú výrobcovia donútení napraviť škody na životnom prostredí, zvýšia sa náklady na výrobu energie. Spotrebitelia zvýšia dopyt po energii, pretože jej nákup im poskytne väčší úžitok než alternatívne nákupy. Na trhu, kde sa zvyšuje dopyt po tovare a zároveň znižuje ponuka, sa zvýšia ceny. Cenu energie ovplyvní motivácia výrobcov – budú hľadať a využívať nové zdroje energie.Požadovaný čas: 1 vyučovacia hodina.

Pomôcky: veľké množstvo maličkých korálkov, minimálne 5 farieb asi v tomto pomere: – čierne (uhlie) 50%, – červené (urán) 3%, – biele (zemný plyn) 10%, – modré (ropa) 36%, – žlté (slnečná energia) 1%. Namiesto korálikov môžete použiť napríklad rôzne druhy korenia, ryžu, kukuricu, šošovicu, hrach, sóju – rozdeľte ju v rovnakom pomere.

Postup:

 1. Pred príchodom žiakov do triedy rozhoďte plnú hrsť korálkov do výšky, až narazia na strop – korálky sa rozkotúľajú po triede. Môžete tiež ukryť rôzne farby na rôzne miesta, ktoré nie sú viditeľné na prvý pohľad – do rohu miestnosti, pod odpadkový kôš, pod skriňu, na učiteľskú stoličku atď. (Nečakaná bohaté náleziská).
 2. Až sa žiaci zhromaždia, informujte ich, že cieľom praktického cvičenia je spoznať niektoré problémy vznikajúce pri získavaní energie a diskutovať o nich.
 3. Rozdeľte triedu do piatich skupín, každá bude hľadať korálky inej farby – bude dodávateľom určitého druhu energie (pozri pomôcky).
 4. Vysvetlite, že ste rozhodili neznáme množstvo korálkov po triede a úlohou každej skupiny je nazbierať čo najviac korálkov určitej farby, teda získať čo najviac zdrojov.
 5. Začnite hľadanie. Pokiaľ začne niektorá skupina zbierať všetky farby, neprerušujte ich, ani nekomentujte.
 6. Zastavte hľadanie na jednu minútu a nechajte každú skupinu spočítať korálky. Výsledky zapíšte na tabuľu.
 7. Vyzvite žiakov k ďalšiemu hľadanie v dĺžke jednej minúty, potom opäť spočítajte výsledky a zapíšte ich na tabuľu.
 8. Začnite tretie a posledné minútové kolo. Povzbudzujte žiakov, aby hľadali aj na neobvyklých miestach (ťažko dostupné zdroje).
 9. Teraz môžete začať diskusiu:
  1. Ktoré zdroje energie bolo možné najľahšie nájsť? Prečo?
  2. Ktoré boli najťažšie k nájdeniu? Prečo?
  3. Prečo sú ľahko alebo ťažko dostupné? (Napr. slnečná energia je rozptýlená a ťažko využiteľná – vyžaduje vysoké náklady, pokiaľ technológia nezníži náklady, nebude široko používaná.)
  4. Zhromaždil niekto viac ako jeden druh energie? Je to možné? (Áno, naftové spoločnosti často vyťažia uhlie alebo zemný plyn.)
  5. Aké ekonomické zdroje ste používali na zbieranie korálikov? (Prácu, kapitál, pôdu.)
  6. Čo vieme o počte korálkov, ktoré zostali na podlahe? (Len to, že je k dispozícii menej korálkov ako na začiatku hry.)
  7. Poznáme ponuku energie? (Nie sú to len nazbierané korálky, ale aj tie, ktoré môžu byť nájdené v budúcnosti, ak sú žiaci presvedčení, že za ne utŕžia dobrú cenu.)
  8. Mohli by sme byť pri hľadaní produktívnejší? (Áno. Mohli by sme napríklad použiť metlu a lopatku, alebo vysávač, ale zase by sme stratili čas hľadaním metly alebo vysávača.)
  9. Aké sú alternatívne náklady pri získaní vysávača? (Všetky korálky, ktoré nepozbierame, pretože hľadáme vysávač.)
  10. Keď sa energia stane vzácnejšie a dopyt stále vzrastá, čo by sa malo stať s cenami? (Mali by stúpať.)
  11. Zmenil sa vzhľad triedy hľadaním korálkov? (Pravdepodobne áno – posunuté lavice, premiestnené stoličky, zhrnutý koberec atď. – Škody na životnom prostredí, spoločenské náklady.)
  12. Uveďte príklady spoločenských nákladov a výnosov spojených s výrobou energie.
 10. Požiadajte dobrovoľníkov, aby vám pomohli upratať triedu. Potom sa spýtajte, koľko žiakov by vám pomohlo, keď im zaplatíte 10 centov za korálku, zvyšujte cenu na 50 centov, 1 €, 2 €, atď. – Rastúca cena zvyšuje ponúkané množstvo.

Zdroj: D. Pospíchalová – R. Holman: Ekonomické hry a řešení otázek a pŕíkladů