Menu
Súdny proces so slečnou Ann Flation

Súdny proces so slečnou Ann Flation

Cieľ vyučovania: Umožniť žiakom, aby si prostredníctvom úlohy, ktorú budú hrať v hre, uvedomili problémy, ktoré spôsobuje inflácia (ceny strácajú svoju informačnú hodnotu, bohatstvo sa prerozdeľuje v prospech tých, ktorí platia, a na úkor tých, ktorí sú platení, medzi ľuďmi vzniká nespokojnosť a napätie, očakávaná inflácia vedie k rastu cien a inflácia sa stáva zotrvačnou). Pre žiakov je divadelná hra zvyčajne vítanou zmenou v organizácii vyučovacej hodiny, zvyčajne s improvizovanými kostýmami. Súdne procesy umožňujú žiakom zopakovať si vedomosti z právnej doktríny, využiť vlastné skúsenosti z exkurzií na súdoch, filmy z právneho prostredia, porovnať priebeh súdneho procesu v rôznych krajinách.

Potrebný čas: 1 vyučovacia hodina.

Pomôcky:

- text hry pre každú postavu (cca 12 kópií),

- kostýmy (ak sú žiaci ochotní pripraviť si ich sami),

- rekvizity (sudcovské kladivko, Biblia pre prísahu atď. - závisí od fantázie žiakov),

- odmeny pre najvýraznejšie postavy (alebo pre všetkých hercov).

Postup:

Po skončení diskusie o kapitole o inflácii povedzte študentom, že si zahrajú divadelnú hru, v ktorej môžu uplatniť vedomosti získané v tejto kapitole. Spýtajte sa, kto by chcel byť režisérom (kto má skúsenosti a hlavne záujem a kto je pre ostatných autoritou). Požiadajte režiséra, aby žiakom pridelil úlohy a každej postave dal 1 kópiu textu hry. Text je len návodom, žiaci môžu improvizovať podľa vlastných schopností a skúseností, ale mali by sa držať charakteru úlohy. Menej tvoriví žiaci si svoju úlohu pravdepodobne prečítajú.

Ak je o hru veľký záujem, môžete triedu rozdeliť na dve skupiny a hru si zahrať dvakrát. Skupiny môžu medzi sebou súťažiť a na záver môžete porovnať rôzne koncepty, kostýmy, rekvizity a odmeniť najlepších.

Hru môžete použiť aj ako úvod do témy inflácia - pred preberaním kapitoly. Tu však hrozí nebezpečenstvo, že žiaci dostatočne nepochopia jednotlivé roly, vlastnou kreativitou "uniknú" z role a učiteľ by mal na konci pri rozbore jednotlivých postáv poukázať na nesprávny koncept. To môže viesť k frustrácii žiakov a oslabeniu ich chuti improvizovať.

Na ďalšej hodine dajte žiakom čas na prípravu triedy, prezlečenie sa do kostýmov alebo krátky nácvik. Táto verzia hry trvá približne 20 minút a ak máte dve skupiny, môžete ju počas hodiny zahrať dvakrát.

Diskusiu a analýzu hry vykonajte hneď po predstavení, pokiaľ si žiaci zapamätajú správanie postáv. na záver môžete odmeniť najvýraznejšie postavy. Žiaci zvyčajne navrhujú a hlasujú o tom, kto najlepšie stvárnil postavu a zároveň najviac pobavil ostatných.

Mená postáv pochádzajú z anglickej verzie hry. Preklad do slovenčiny je veľmi problematický a podľa môjho názoru nefunkčný. Žiaci väčšinou vedia dostatočne anglicky, aby pochopili, ako meno vzniklo a čo znamená, ak nie, mal by im pomôcť učiteľ. Význam mien postáv je uvedený v zátvorkách.

---

Súdny proces so slečnou Ann Flation

Obžalovaná: Slečna Ann Flation
Obvinenie: Útok na hospodárstvo
Svedkovia obžaloby: Pani Fix Ed Income (dôchodkyňa so stálym príjmom)
Pán Con Glomerate (konglomerát - veľká spoločnosť, ktorá vyrába a predáva veľké množstvo nesúvisiacich tovarov)
Profesor

Svedkovia obhajoby:

Pán I. O. „Manny“ Bucks (veľký dlžník, nakupuje zásadne na úver)
Paní Iona Lotts (investuje do nehnuteľností, ceny nehnuteľnosti za inflácie rastú)
Slečna Ann Flation (slečna inflácia)
Ďalšie postavy Sudca
Prokurátor
Obhájca
Súdny zapisovateľ
Porota
Sudca: Nech obžaloba predvedie svojho prvého svedka.
Pokurátor: Naším prvým svedkom je pani Fix Ed Income
Súdny zapisovateľ: Ako sa voláte?
Pani Income: Fix Ed Income.
Súdny zapisovateľ: Prisaháte, že budete hovoriť čistú pravdu a nič iné ako pravdu?
Pani Income: Áno.
Prokurátor: Pani Income, mohli by ste porote vysvetliť, ako vám obžalovaná spôsobila škodu a psychickú ujmu?
Pani Income: Môj zosnulý manžel, nech ho Boh žehná, a ja sme si celý život šetrili, aby sme mohli v starobe žiť bezstarostne. Teraz je mŕtvy a ja takmer umieram od hladu vďaka konaniu tejto hroznej ženy.
Prokurátor: Mohli by ste to upresniť?
Pani Income: Ešte pred dvoma rokmi tvorili moje výdavky na jedlo, nájomné a lieky na vysoký krvný tlak približne 60 % môjho príjmu. Mala som dosť peňazí na nákup darčekov pre vnúčatá a tiež na zábavu - každý piatok večer som chodila hrať bingo. Za posledné dva roky sa ceny tak zvýšili, že som sa musel presťahovať do menšieho bytu, moje výdavky na jedlo sú vyššie, nehovoriac o výdavkoch na lieky. Minulé Vianoce som mohla dať svojim vnúčatám len doma pečené koláčiky, hoci ich mám veľmi rada. Nemôžem si už dovoliť ani hrať bingo, takže musím každý večer sedieť doma.
Prokurátor: Ďakujem vám, pani Income. Môžete odísť.
Obžaloba predvoláva ďalšieho svedka, pána Con Glomerat.
Súdny zapisovateľ: Ako sa voláte?
Pán Glomerat: Con Glomerat.
Súdny zapisovateľ: Prisaháte, že budete hovoriť čistú pravdu a nič iné ako pravdu?
Pán Glomerat: Áno.
Prokurátor: V akej oblasti podnikáte?
Pán Glomerat: Podnikám v rôznych oblastiach, napr. plasty, textil, jednoduché zariadenia.
Prokurátor: Môžete nám povedať, ako činnosť obžalovanej ovplyvnila vaše podnikanie?
Pán Glomerat: Predovšetkým sa nám veľmi zvýšili náklady. Pracovná sila, suroviny a všetko ostatné stojí viac. Toto zvýšenie nákladov nás prinútilo zvýšiť ceny nášho tovaru.
Prokurátor: Došlo k ďalším škodám?
Pán Glomerat: Áno, s dlhotrvajúcimi účinkami. Teraz je pre nás veľmi ťažké plánovať do budúcna. Náklady na nové kapitálové statky - výstavbu továrne, nákup nových zariadení - nás odrádzajú od rozširovania výrobných kapacít.
Prokurátor: Ďakujem, pán svedok.
Obžaloba teraz predvoláva Profesora.
Súdny zapisovateľ: Ako sa voláte?
Profesor: Profesor.
Súdny zapisovateľ: Prisaháte, že budete hovoriť čistú pravdu a nič iné ako pravdu?
Profesor: Áno.
Prokurátor: Pán Profesor, aký bol váš vzťah s obžalovanou?
Profesor: Vyučujem ekonómiu a sociológiu, takže slečnu Flation a dôsledky jej konania veľmi dobre poznám. Žiaľ, ani to, že jej rozumiem, mi nijako neuľahčuje vyrovnať sa s dôsledkami jej činov.
Prokurátor: Mohli by ste to upresniť?
Profesor: Učitelia nemajú vo svojich pracovných zmluvách obsiahnutú klauzulu o životných nákladoch. Preto sa nachádzame v situácii, keď prenasledujeme slečnu Ann Flation, ale nemôžeme ju dohnať a už vôbec nie predbehnúť. Aj náklady našich študentov a univerzity (učebnice, ubytovanie a strava študentov, mzdy) rastú. Rastúce náklady musíme preniesť na študentov, a tým ohrozujeme vlastné živobytie. Žijeme v strachu, že počet študentov klesne tak radikálne, že naše znalosti, ktoré sme tak ťažko nadobudli, budú navždy stratené pre budúce generácie. To veľké dedičstvo, ktoré máme...
Prokurátor:
(prerušuje Profesora)
Ďakujem Vám, pán Profesor. To je všetko. Obžaloba skončila výsluch svojich svedkov.
Sudca: Pán obhajca, predveďte svojho prvého svedka.
Obhajca: Áno, pán sudca. Predvolávam pána I. O. „Manny“ Bucksa.
Súdny zapisovateľ: Ako sa voláte?
Pán Bucks: I. O. „Manny“ Bucks.
Súdny zapisovateľ: Prisaháte, že budete hovoriť čistú pravdu a nič iné ako pravdu?
Pán Bucks: Áno.
Obhajca: Pán Bucks, aké sú Vaše vzťahy so slečnou Ann Flation?
Pán Bucks: Poznám ju dobre a nesúhlasím s argumentom, že slečna Flation poškodzuje ekonomiku. Nekupujem nič, čo nemôžem dostať na úver. Preto si myslím, že pani Flation je skvelá ženská.
Obhajca: Môžete presne vysvetliť, čo tým myslíte?
Pán Bucks: Viete, ja kupujem veľa vecí. Minulý týždeň som si kúpil nové auto, skutočne pekný kúsok, keby ste len počuli ten zvuk a ako sa v ňom sedí...
Obhajca: (preruší ho) Vysvetlite to, pán Bucks!
Pán Bucks: Oh, áno. Pozrite sa, všetko kupujem na úver. Neskôr, keď ho splácam, tak vďaka slečne Flation doláre nemajú takú cenu ako dnes. Pozerám sa na to ako na poskytnutie zľavy – ako keby ste si kúpili Lexus za cenu, akú má Hyundai.
Obhajca: Ďakujem vám, pán svedok, môžete ísť. Predvolávam pani Lotts!
Súdny zapisovateľ: Ako sa voláte?
Pani Lotts: Iona Lotts.
Súdny zapisovateľ: Prisaháte, že budete hovoriť čistú pravdu a nič iné ako pravdu?
Pani Lotts: Áno.
Obhajca: Pani Lotts, v akom odbore podnikáte?
Pani Lotts: Investujem do nehnuteľností. Kúpila som veľa pôdy, bytov a niekoľko domov som pred rokmi prenajala, keď slečna Flation bola ešte dieťa.
Obhajca: A zistila ste, že obžalovaná spolupracuje pri vašom podnikaní?
Pani Lotts: Stopercentne. Môj majetok má dnes niekoľkonásobne väčšiu hodnotu, než keď som ho získala. Návratnosť mojich investícií rapídne vzrástla, a to vďaka slečne Flation. Keby jej nebolo, vložila by som svoj kapitál do iného druhu podnikania, napr. napríklad kvetinový stánok alebo kozmetický salón, ktorý by možno pomohol ekonomike v raste viac ako moje investície do nehnuteľností. Ale nemyslite si, že dobročinnosť je mojou povinnosťou. Mojím heslom je: „Nech sa ekonomika postará sama o seba.“ Ľudia by si mali pomôcť sami. Vďaka slečne Flation som si sama veľmi dobre pomohla.
Obhajca: Ďakujem Vám, pani svedkyňa. Naším posledným svedkom je obžalovaná, slečna Flation.
Súdny zapisovateľ: Ako sa voláte?
Slečna Flation: Ann Flation.
Súdny zapisovateľ: Prisaháte, že budete hovoriť čistú pravdu a nič iné ako pravdu?
Slečna Flation: Áno.
Obhajca: Slečna Flation, počuli sme tu niektoré veľmi vážne obvinenia. Máte k nim čo dodať?
Slečna Flation: Preboha, ja si nemyslím, že som urobila niečo zlé. Nemôžem za to, že tá stará milá pani má problémy alebo že Profesorova univerzita je v ohrození. Priznávam, že sa mi udalosti v poslednej dobe trochu vymkli z rúk, ale to skutočne nie je moja vinou. Som obeťou okolností.
Obhajca: Žiadam o vysvetlenie!
Slečna Flation: Začalo to tak nevinne - malá výchylka v cenách tu, viac výdavkov tamto, potom rast miezd. Veľmi skoro sa mi to vymklo z rúk a ja som sa ocitla na špirále mzdy – ceny. Dopyt ma ťahal na jednu stranu, náklady tlačili na druhú. Ľudia začali predvídať môj ďalší rast a začali konať bláznivo. A to si myslím bolo najhoršie, čo sa mohlo stať - ich očakávania. Výrobcovia zvyšujú ceny, robotníci chcú vyššie mzdy, ďalšie náklady rastú a ceny tiež. Pre mnoho ľudí je ťažké udržať krok. Banky a vlády sa to snažia zastaviť, ale nič nesvedčí o nejakej zmene. Myslím si, že by som za to nemala byť volaná na zodpovednosť, pretože okolnosti sú mimo mojej kontroly.
Obhajca: Ctený súd, končím s výsluchom.
Sudca: Dámy a páni, porota, vypočuli ste niekoľko svedectiev. Aký je Váš rozsudok?
(Porota sa radí.)
Porota: Ctený súd, dospeli sme k rozhodnutiu.
Sudca: Nech obžalovaná povstane.
Porota: Naše hospodárstvo musí byť silné. Inflácia tu už bola príliš dlho. Podľa nášho rozsudku, ctený súd, je toto dievča uznané vinnou.
Sudca: Rozsudok znie: 20 mesiacov prísnej monetárnej politiky.

D. Pospíchalová – R. Holman: Ekonomické hry a řešení otázek a pŕíkladů