Cieľ výučby: Viesť žiakov k zamysleniu nad rozmanitosťou a neobmedzenosť potrieb ľudí, nad tým, čo majú ľudia spoločné pri uspokojovaní potrieb, nad hodnotovým systémom jednotlivca i spoločnosti.

Požadovaný čas: 20 minút – 1 vyučovacia hodina (záleží na komunikatívnosti a kreativite žiakov i učiteľov).

Pomôcky: list papiera, písacie potreby.

Postup:
Povedzte žiakom: V spravách počujeme, že opäť hrozia povodne. Predstavte si, že ste v situácii, kedy vás v noci sused prebudí, kričí, že sa blíži veľká voda a že máte 5 minút na to, aby ste opustili svoj dom, inak vám hrozí utopenie.

1. Čo urobíte, čo si vezmete so sebou? Odpovedzte okamžite, bez rozmýšľania. (Najčastejšie odpovede: doklady, peniaze, psa, zobudím rodičov a súrodencov. Prečo?)
2. Čo si zbalíte, keď budete mať na opustenie domova 2 hodiny? Napíšte na papier zoznam, máte na to 3 minúty. (Vyzvite niekoľko žiakov, aby prečítali svoj ​​zoznam, a môžete diskutovať, čo majú zoznamy spoločného a čím sa líšia.)
3. Ako sa zachováte, keď budete vedieť, že máte na evakuáciu najmenej 12 hodín času? Pokračujte v zozname, máte
na to ďalších 5 minút. (Opäť vyzvite niekoľko žiakov, aby prečítali svoje zoznamy.)
4. Aké závery by sme mohli vyvodiť z vašich odpovedí?
5. Platí, že čím viac máte času, tým viac potrieb chcete uspokojiť?
6. Ktoré potreby sú viac a ktoré menej nevyhnutné? Je to individuálne?
7. Majú ľudia niečo spoločné pri uspokojovaní potrieb? (Maslowova pyramída)
8. Zodpovedá vaše zistenie tomu, čo viete o potrebách z minulých ročníkov?

Zdroj: D. Pospíchalová – R. Holman: Ekonomické hry a řešení otázek a pŕíkladů