Menu
Uľahčujú peniaze výmenu?

Uľahčujú peniaze výmenu?

Cieľ výučby: Ukázať, ako peniaze zjednodušujú výmenu, ako znižujú počet transakcií, ktoré by inak boli potrebné na to, aby každý uspokojil svoje potreby.
Požadovaný čas: 20 minút.
Pomôcky: kartičky na obchodovanie, 1 sada = 10 kusov, to znamená pre triedu o 30 žiakoch 3 sady.
Postup:
1. Môžete začať rozprávkou O sliepočke a kohútikovi alebo O starčekovi, ktorý menil, až vymenil … alebo príbehom z vlastného života. Napr .: Dnes som bol/a u holiča/kaderníčky a naraz (uprostred strihanie) som začala uvažovať nad tým, že možno nemám peňaženku, a predstavila som si, ako by asi bola kaderníčka prekvapená, keby som jej ponúkla za ostrihanie hodinu výučby ekonómie. Asi by odmietla, alebo by povedala, že nemá záujem, ale že by potrebovala opraviť chladničku. Ja by som teda musela zájsť za opravárom chladničiek a požiadať ho, či by neopravil kaderníčke chladničku, keby som ho ja na oplátku učila 1 hodinu ekonómiu. Žiaci spravidla ochotne rozvíjajú príbeh ďalej. Povedzte im, že si zahráte podobnú situáciu.
2. Rozdajte námatkovo kartičky s pokynmi a vyzvite žiakov, aby sa snažili čo najrýchlejšie uspokojiť svoje potreby. Komu sa to podarí, bude odmenený.
3. Žiaci sa môžu voľne pohybovať po triede, začnú obchodovať, a keď niekoľkokrát neuspejú, prídu vám oznámiť, že to nefunguje, niektorí stratia záujem. Spravidla sa ale nájdu aspoň dvaja žiaci, ktorí pochopia, že je potrebné vytvoriť skupinu, že potreby tvoria uzavretý reťazec, a začnú organizovať. Začnú lákať tie, ktoré potrebujú do reťazca, Tí nemusia byť vždy ochotní sa zapojiť, teda je potrebné ich motivovať. Vzťahy sympatie a antipatie hrajú tiež určitú
rolu.
4. Odmeňte skupinu, ktoré sa najskôr podarí vytvoriť reťazec a uspokojiť potreby všetkých členov.
5. Opýtajte sa niekoľkých žiakov, koľko transakcií museli uskutočniť, aby uspokojili svoje potreby. (Asi veľa)
6. Kto inicioval smenu? (Nespokojný majiteľ.)
7. Koľko transakcií by stačilo, keby sme mali peniaze? (Menej/skúsme číslo)
8. Potrebovali ste organizátora? (Áno.)
9. Keby ste mali peniaze, potrebovali by ste organizátora? (Nie.)
10. Ako ste získavali tie, ktoré ste potrebovali do systému? (Museli sme ich motivovať.)
11. Boli dôležité medziľudské vzťahy (sympatie a antipatie)?
12. Hrali by tieto vzťahy rovnakú úlohu, keby ste mali peniaze? (Nie.)
13. Umožňuje trh a použitie peňazí kooperáciu ľudí, ktorí sa navzájom nepoznajú a nie sú medzi nimi žiadne vzťahy? (Áno.)
14. Niekedy počujeme, že za všetko zlo na svete môžu peniaze. Súhlasíte s týmto tvrdením?
15. Je pravda, že peniaze môžu byť dobrý sluha, ale zlý pán?

Kartičky na obchodovanie: (čo by mali obsahovať)

Kladivo
-nespokojný majiteľ-
vymeňte kladivo za tranzistorové rádio

Prsteň
-spokojný majitel-
vymeňte iba za zlaté pero

Tranzistorové rádio
-spokojný majitel-
vymeňte iba za ostrihanie vlasov

Zlaté pero
-spokojný majitel-
vymeňte len za steak na večeru

Ostrihanie vlasov
-spokojný majiteľ-
vymeňte  iba za okuliare

Steak na večeru
-spokojný majiteľ-
vymeňte iba za dva lístky na koncert

Okuliare
-spokojný majiteľ-
iba za rukavice

Dva lístky na koncert
-spokojný majiteľ-
vymeňte  len za dve hodiny výučby hry na flautu

Rukavice
-spokojný majiteľ-
vymeňte iba za prsteň

Dve hodiny výučby hry na flautu
-spokojený majitel-
vymeňte iba za kladivo

Zdroj: D. Pospíchalová – R. Holman: Ekonomické hry a řešení otázek a pŕíkladů