Menu
Peniaze na stole

Peniaze na stole

Cieľ hry: Cieľom hry je vyvolať diskusiu o vzťahu k peniazom. Cieľom hry je zvýšiť povedomie o peniazoch, podporiť empatiu a diskusiu, ale vedie aj k rozvoju rozumových schopností.

Autor: Christopher, Elizabeth

Veľkosť skupiny: viac ako päť osôb

Požiadavky na materiál a priestor: Každý hráč vloží do hry jednu mincu rovnakej hodnoty.

Priestor, kde môžu hráči sedieť v kruhu.

Čas hry: 5 až 60 minút

Pravidlá

Táto hra môže trvať ľubovoľne dlho, od menej ako piatich minút až po takmer hodinu, v závislosti od počtu hráčov (hrať môže akýkoľvek počet hráčov väčší ako päť) a od toho, ako rýchlo dosiahnu konsenzus. Môže sa hrať kdekoľvek, pokiaľ hráči môžu sedieť v kruhu s peniazmi uprostred. Nejde o hazardnú hru, takže hráči sa nemusia obávať, ak ich požiadate, aby každý z nich vložil do banku euro - aj keď ju možno nedostanú späť. Ak niekto nemá eurovú mincu, dajte mu ju (zdôraznite, že nejde o pôžičku).

Je veľmi dôležité, aby všetci hráči sedeli v kruhu. Peniaze umiestnite do stredu kruhu tak, aby na ne všetci videli a mali ich na dosah. Oznámte, že len jedna osoba môže získať všetky peniaze a minúť ich podľa vlastného uváženia, len ich nemôže vrátiť ostatným hráčom. Nehovorte nič iné. Chvíľu bude pravdepodobne ticho a potom sa niekto spýta, kto je ten šťastlivec. Odpovedzte, že o tom rozhodne skupina, ale že sa musia dohodnúť. A opäť už nič nehovorte.

Rôzne skupiny riešia tento problém rôznymi spôsobmi. Niekedy sa objaví krízový vedúci a navrhne hru, na základe ktorej potom víťaz získa peniaze. To je najrýchlejšie, najjednoduchšie a najspravodlivejšie riešenie, a je to aj najzábavnejšie. Je prekvapujúce, že skupina neprichádza s týmto riešením často. Keď však začnú diskutovať o tom, kto si peniaze zaslúži najviac, nevyhnutne sa dostanú do zdĺhavej debaty. Niekedy jeden z účastníkov jednoducho vezme peniaze a provokatívne vyzve ostatných, aby sa ich pokúsili získať späť.

Spomíname si na skupinu manažérov strednej úrovne, ktorí sa dokonca pohádali, pretože jeden z nich si vzal peniaze do vlastného vrecka - príklad príliš otvorenej demonštrácie moci, ktorý sa dá aplikovať na túto konkrétnu skupinu. Tento človek bol zlý psychológ. Jeho blafovanie mohlo fungovať v skupine ľudí, ktorí neboli na jeho úrovni alebo neboli takí asertívni. Ak takýto druh mocenskej hry na niekoho funguje, netrápte sa tým. Stačí oznámiť koniec prvého kola a začať odznova. Zistíte, že v druhom kole bude úroveň napätia výrazne vyššia, pretože hráči budú hľadať spôsoby, ako sa pomstiť.

Záverečná diskusia:

Keď padne konečné rozhodnutie, opýtajte sa účastníkov, kto alebo čo bolo skutočným argumentom a kto alebo čo rozhodlo o rozhodnutí. Čo sa stalo? Pomôžte hráčom vystopovať, aké argumenty zazneli a aké pocity sa objavili. Aké priority boli stanovené? Určil ich jeden človek alebo skupina ľudí, autoritatívne alebo ako výsledok dohody? Sú aj ďalšie otázky, ktoré je užitočné klásť a ktoré sa týkajú jednotlivých spôsobov riešenia problémov, napr. pýtajte sa, kto sa snažil viesť na záver diskusiu o riešení a kto rozširoval diskusiu. Kto najviac hovoril? Kto najviac počúval? A aké boli pocity ľudí počas hry? Poskytnite účastníkom dostatok času na to, aby si otázky nechali prejsť hlavou a odpovedali na ne. Nezabudnite, že každému trvá rôzne dlho, kým sa "rozbehne".

Preložené z Peníze na stole

Photo by Mathieu Stern on Unsplash