Menu
Čierna a biela (dilema väzňa)

Čierna a biela (dilema väzňa)

Cieľ hry: hra sa dotýka etických hodnôt hráčov, ktorí sú konfrontovaní s okamžitou výnosnosťou "nečestných" činov. Hráči sa zamýšľajú nad problémom dodržiavania a porušovania dohôd, či je výhodnejšie spolupracovať alebo "podraziť nohy".

Autor: neznámy

Čas hry: približne 25 min.

Pravidlá

Legenda: Dvaja väzni sú obvinení z jedného zločinu. Čaká ich výsluch a obaja zvažujú, ako sa počas výsluchu zachovajú. Ak obaja "zatĺkajú", bude proti nim málo dôkazov a vyviaznu s miernymi trestami. Ak však jeden z nich "podrazí" toho druhého, on sám dostane ešte nižší trest (poľahčujúce okolnosti), zatiaľ čo jeho kamarát to odnesie. Ak by sa však obaja priznali a navzájom sa zrazili, obaja by odišli s prísnym trestom. Ako postupovať? A ako sa zachová môj kolega?

V našej hre je situácia o to komplikovanejšia, že v hre sú celkovo štyria väzni...


Vytvoria sa štyri skupiny a každá dostane kartu s krížikom a kartu s kruhom. Krížik symbolizuje "zradu", kruh symbolizuje spoluprácu. Hra má desať kôl. V prvom až štvrtom, šiestom, siedmom a deviatom kole sa skupiny nesmú medzi sebou hádať a každá skupina má presne pol minúty na to, aby sa na výzvu vedúceho hry rozhodla, či si vyberie kruh alebo krížik. Po prijatí rozhodnutia vedúci hry rozdelí body:

  • Kombinácia štyroch krížikov: všetci strácajú jeden bod.
  • Kombinácia štyroch kruhov: všetci získajú jeden bod.
  • Dve kolá, dva krížiky: krížik získava dva body, kolo stráca dva body.
  • Jeden krížik, tri kruhy: krížik získava tri body, kruh stráca jeden bod.
  • Jeden kruh, tri kríže: kríž získava jeden bod, kruh stráca tri body

Všetky tímy sa môžu pred piatym kolom stretnúť na dvojminútovú poradu. Potom má každý tím opäť pol minúty na zváženie svojho rozhodnutia. Výsledok v piatom kole sa vynásobí tromi.

Pred ôsmym kolom majú tímy opäť dve minúty na spoločnú poradu a potom pol minúty na vnútrotímovú poradu, výsledok sa násobí piatimi.

To isté pred desiatym kolom, v tomto prípade sa výsledok násobí desiatimi.

Cieľom hry je získať čo najviac bodov.


Záverečná diskusia:

Otázka pre hráčov:

Chápu cieľ hry tak, že chcú získať čo najviac bodov pre svoj tím alebo čo najviac bodov spolu pre všetky tímy?

Ak by hráči spolupracovali, každý tím by získal 25 bodov. Bolo pre niektorého z nich výhodnejšie "nespolupracovať"?

Ako by hra dopadla, keby sa hralo viac kôl?

Ako sa v prírode a spoločnosti rieši problém "dráždivých" jedincov? Akú stratégiu by sme voči nim mali zvoliť? Je možné byť vždy zdvorilý?

Literatúra:

DAWKINS, Richard. The selfish gene (Sebecký gén). Praha: Mladá fronta, 1998.