Menu
Argumentačný faul 3 - Úhybný manéver

Argumentačný faul 3 - Úhybný manéver

Snaha odkloniť diskusiu inam, keď dôjdu argumenty.

A: Je smutné, že v tejto krajine a v 21. storočí sú ľudia násilne napádaní kvôli farbe pleti alebo kvôli tomu, kto sa im páči.

B: No a čo, pozri sa, čo robia moslimovia vo svete.

Áno, ľudia páchajú hrozné činy všade na svete, ale téma nastolenej diskusie sa týka nášho prostredia a súčasnej situácie. Ak sa diskusia takto odkloní na inú tému, nemôže byť zmysluplná, pretože nie je snaha o diskusiu na danú tému. Problémy v spoločnosti sú zložité, preto je dôležité vedieť ich vidieť a diskutovať o nich v súvislostiach. V tomto prípade však takáto snaha neexistuje, druhá strana len používa silný argument, aby z pôvodného tvrdenia urobila nepodstatnú záležitosť.

Zdroj: Hatefree.cz