Menu
Argumentačný faul 2 – Strašiak (Straw man)

Argumentačný faul 2 – Strašiak (Straw man)

Nahradenie tvojho argumentu argumentom, ktorý ho pokrivia alebo preženie. Následne sa vloží do úst akéhosi fiktívneho panáka, na ktorého sa potom ľahšie útočí. Protistrana predstiera, že reaguje na tvoj argument, ale v skutočnosti ho posúva do pozície, ktorú sám nezastáváš.

A: Myslím si, že každý má právo byť chránený pred nenávistnými prejavmi, aj tými na internete.
B: Takže ty chceš zavádzať cenzúru? To už tu bolo. Takí, ako si ty, sú pre slobodu nebezpečnejšie, než nacisti (komunisti).

Evidentná snaha urobiť z osoby A zástancu extrémnej pozície, ktorú nezastáva. Otázka ochrany jedinca pred nenávisťou je citlivá a malo by sa o nej diskutovať. Avšak nie je fér nositeľa hneď zaradiť do škatuľky fanatika, popieračov slobody pod.

alebo:

A: Myslím, že ochrana prírody by mala mať v niektorých prípadoch prednosť pred záujmami miestnych obcí.
B: Vy ekoteroristi ste úplne rovnakí. Boli by ste najšťastnejší, keby sme sa všetci vrátili na stromy ako opice.

V tomto prípade je človek A ihneď označený nálepkou a je mu prisúdené tvrdenie, ktoré nemusia zdieľať. Označovanie podobnými nálepkami má za cieľ jednotlivca zaradiť do skupiny, ktorej je prisúdená určitá vlastnosť bez ohľadu na to, či naozaj taká skupina jednotlivcov s takým názorom existuje. Umožňuje to však vyhnúť sa nutnosti použiť podložený argument.

Zdroj: Hatefree.cz