Menu
Argumentačný faul 4 - Kĺzačka do pekla

Argumentačný faul 4 - Kĺzačka do pekla

Postup, pri ktorom sa skutočnosť A prezentuje ako začiatok série udalostí B, C, D, pričom nakoniec vyjde najavo, že A sa rovná D. Ide o pokus vyvolať strach z danej sekvencie a získať tak prevahu v diskusii bez toho, aby dotyčná osoba predložila dôkazy preukazujúce nevyhnutnú súvislosť medzi udalosťami.

Ak dovolíme mladým moslimkám nosiť šatky do školy, neskôr budú chcieť nosiť burky, prisťahuje sa k nám viac moslimov, začnú stavať mešity, zavedú šariu, budú páchať teroristické útoky a lynčovať nás.

Z tejto tézy by mal jasne vyplynúť záver, že nosenie šatky v škole znamená v budúcnosti lynčovanie.

Alebo:

Nesúhlasím s registrovanými partnerstvami, pretože potom sa tieto páry budú chcieť zosobášiť, adoptovať si deti, potom budú pedofili a iní devianti požadovať to isté, čo im dá možnosť legálne zneužívať deti.

Udalosti sa zvyčajne uberajú rôznymi smermi a sú ovplyvnené mnohými faktormi, ale vôbec nie je nevyhnutné, aby udalosti skĺzli do pekla, ako sa to snaží naznačiť dotyčná osoba.

Zdroj: hatefree.cz