Menu
Zdroje

Zdroje

Máte zdroj? A mohol by som ho vidieť?

Poznáte to zo školy. Keď robíte seminárnu prácu alebo prezentáciu, vždy musíte uviesť svoje zdroje. Rovnako je to aj s článkom - ak správa neuvádza žiadne zdroje, nemožno ju nazvať serióznym spravodajstvom. Ak autor článku vychádza z nejakého tvrdenia alebo konkrétnej udalosti, vždy musí uviesť, odkiaľ k tomu prišiel - či to bol prieskum, štúdia, oficiálne vyjadrenie inštitúcie, vyjadrenie svedka, zainteresovanej osoby alebo príslušného odborníka atď.

Je zdroj informácií v článku prísne tajný? Povedal to autorovi "dôveryhodný priateľ"? Poukazuje autor na to, že sa o danej téme inde nepíše? Že jediný spôsob, ako sa o nej dočítať, je na jeho webovej stránke, pretože všetci ostatní o nej mlčia? Alebo ste prešli na inú podivnú webovú stránku, kde ani nemôžete nájsť zdroj? V tom prípade dávajte pozor.

Ako sa nenechať zmiasť:

  1. Sústreď sa na autora a charakter stránky. Autor by mal byť vždy uvedený a nájditeľný vedľa článku. Vždy sa pýtajte, o aký druh textu ide - správy, blog, satira, bulvár alebo snáď reťazový e-mail? V závislosti od jeho povahy musíte pristupovať k obsahu, napríklad satiru berte s rezervou a názorové príspevky na blogu si nemýľte so správami.
  2. Opýtaj sa, či je článok nestranný. Seriózne spravodajstvo by malo prezentovať fakty a vyjadrenia všetkých zúčastnených strán. Ak sa článok snaží vyjadriť svoj názor, dajte si pozor. Ak ide o názorovú žurnalistiku, článok by mal byť označený ako komentár.
  3. Vyhľadaj si zdroje, na ktoré sa článok odvoláva. Vychádza autor zo štúdie alebo prieskumu? Ak je štúdia dôveryhodná, musí byť nájditeľná. Ak si myslíte, že nie je, vyhľadajte konkrétnu univerzitu alebo výskumné centrum, kde mal výskum prebehnúť. To isté platí aj pre odborníkov. Žiadny odborník nie je odborníkom. Preto sa vždy pýtajte, či je citovaný odborník naozaj odborníkom na danú tému, a snažte sa o ňom zistiť viac.
  4. Používaj zdravý rozum a to, čo sa ti nepozdáva, hoď do Googlu. Ak je správa dôležitá a pravdivá, všetky médiá o nej budú informovať. Ak ste informáciu nenašli inde, pravdepodobne nie je dôveryhodná.

Ako by to malo vyzerať:

Článok má autora a je založený na nájditeľnej štúdii. Ak chcete, informácie si môžete ľahko overiť.

Ako by to nemalo vyzerať:

Článok nemá autora a portál, ktorý je uvedený ako zdroj, len odkazuje na iné články na tej istej stránke. Dôveryhodnosť informácií je preto špekulatívna.

Preložené zo zdroja: Zvolsi.info