Menu
Na prežitie

Na prežitie

Cieľ vyučovania: Uviesť žiakov do základných problémov každej ekonomiky – ako uspokojiť neobmedzené potreby pomocou obmedzených zdrojov, odpovedať na základné otázky: Čo vyrábať? Ako vyrábať? Ako rozdeľovať?

Požadovaný čas: 1 vyučovacia hodina.

Pomôcky: 3 listy papiera, písacie potreby, odmena pre najlepšiu skupinu (sáčok cukríkov, žuvačky).

Postup:

 1. Vyzvite žiakov, aby si predstavili, že sú so svojimi spolužiakmi na lyžiarskom zájazde v slovenských horách. Zrazu nastala snehová kalamita, chata je odrezaná od okolitého sveta, nefunguje telefón, nie je elektrina, zásoby sú obmedzené a neviete, ako dlho táto situácia potrvá. Rozdeľte žiakov na 3 skupiny a vyzvite ich, aby každá skupina vypracovala svoj ​​plán na prežitie.
 2. Aké otázky budete riešiť? (Nakreslite jednoduchý plánik chaty, zoznam predmetov, ktoré máte v chate k dispozícii, zoznam vecí, ktoré ste si priviezli so sebou. Vypracujte plán na prežitie – 20 min a každá skupina ho bude stručne prezentovať 10 min.)
 3. Na záver sa opýtajte žiakov:
  1. Použili ste deľbu práce, špecializáciu a kooperáciu?
  2. Používali ste cenu k efektívnej alokácii zdrojov?
  3. Prečo? Ste malá alebo veľká skupina, jednoduchý alebo zložitý systém?
  4. Vznikali vo vašej skupine problémy pri rozdeľovaní zdrojov?
  5. Vznikali by problémy pri rozdeľovaní výsledkov činností (statkov a služieb)?
  6. Dohodli ste sa nakoniec? Čo vám pomohlo?
 4. Nakoniec môžete odmeniť najlepší plán na prežitie.

Prevzaté z D. Pospíchalová – R. Holman: Ekonomické hry a řešení otázek a pŕíkladů