Menu
Rogerova hra

Rogerova hra

Cieľ hry: Hra ukazuje, ako je v nás zakorenené súťaživé správanie, a zdôrazňuje výhody kooperatívneho prístupu.

Autor: Elizabeth Christopher

Čas hry: 30 minút

Pravidlá

Rogerova hra je vhodná do triedy. V miestnosti musí byť dostatok priestoru, aby oba tímy mali svoj vlastný priestor a aby hráči mohli voľne prechádzať k hracej ploche a od nej. Na začiatku oznámte, že sa bude hrať na výhry a prehry. Hraje sa o "výherný fond" tvorený sladkosťami.

Ak sa hra hraje medzi dospelými, môže sa hrať o peniaze. Hlavne v prípade manažérov tým rastie motivácia vyhrať.

 1. Pripravte si na tabuľu alebo baliaci papier mriežku s rozmermi 7 x 8 štvorcov.
 2. Vyberte si dvoch vedúcich tímov. Lepší výsledok dosiahnete, ak si vyberiete hráčov, o ktorých už viete, že sú súťaživí a temperamentní. Rogerova hra sa vo všeobecnosti lepšie hrá v skupinách, ktoré sa navzájom poznajú. Na vytvorenie súťaživej atmosféry používajte pojmy ako "člen tímu" a "kapitán".
 3. Pozvite kapitánov, aby si vybrali členov tímu. Kapitáni striedavo volajú mená účastníkov, ktorých chcú mať vo svojej skupine. Kapitáni tímov si hodia mincou, aby určili, kto bude štartovať. Každá skupina si zvolí rozhodcu, ktorý bude sledovať pravidlá (vo svojej skupine a v skupine súpera). Oba tímy musia mať rovnaký počet hráčov. Ak je počet účastníkov nepárny, zostávajúci hráč môže byť nestranným rozhodcom (inak túto úlohu plní vedúci hry). Vedúci musí dať jasne najavo, že všetky prípravy berie veľmi vážne.
 4. Kapitáni oboch tímov dostanú kriedu alebo fixku, najlepšie každý inej farby. Kapitáni si opäť vystrihnú alebo rolujú pre poriadok a symbol - krížik alebo kruh. Oznámte hráčom, že cieľom hry je vytvoriť čo najviac neprerušených radov, stĺpcov alebo uhlopriečok z 5 znakov. Každá skupina má 25 ťahov (1 ťah = nakreslenie jedného znaku na mriežku), striedajú sa a každý hráč má na jeden ťah 10 sekúnd. Za každý riadok piatich znakov dostane tím odmenu.
 5. Poskytnite tímom niekoľko minút na pochopenie pravidiel a prediskutovanie stratégie.
 6. Na určitý signál sa hra začne. Zástupcovia oboch tímov sa striedajú pri hracej ploche, každý hráč má na svoj ťah 10 sekúnd. Všetci hráči každého tímu sa musia pri hracej ploche vystriedať, jeden hráč nemôže mať dva ťahy za sebou. Kapitán a rozhodca zabezpečia, aby sa hráči striedali a dodržali časový limit. Vedúci hry musí zabezpečiť dodržiavanie časového tlaku a tempa hry, napr. hlasné počítanie atď.
 7. Keď oba tímy vyčerpajú povolený počet ťahov, spočíta sa počet dokončených piatich znakov oboma tímami a vedúci hry rozdelí odmeny podľa dosiahnutých výsledkov.

 

Záverečná diskusia:

Skúsenosti potvrdzujú, že vždy sa aspoň jeden z hráčov snažil prekaziť ťah druhého tímu. Takýchto sabotérov zvyčajne ich tím hlasno povzbudzoval. Veľmi často nevyhral nikto alebo sa dokončil len jeden či dva rady, a aj to len preto, že súperov tím urobil chybu a niečo prehliadol. V takom prípade riadne odovzdajte cenu.

Na začiatku záverečnej diskusie by mal vedúci hry ukázať hráčom, že teoreticky by každý z nich mohol dosiahnuť päť riadkov a byť za to odmenený. Takáto situácia by však mohla nastať len vtedy, ak by oba tímy spolupracovali. Aký význam majú v tomto kontexte slová "vyhrať" a "prehrať"? Znamená výhra nevyhnutne, že niekto iný musí prehrať? Alebo aspoň to, že každý má nulu? Pripravte sa na to, že takýto pohľad môže zdvihnúť obočie alebo dokonca šokovať. Hráčov, najmä ak sú obchodníci, zaskočí, že sa dá spochybniť, čo je to výhra. Pravdepodobne odpovedia: "Vyhrať - samozrejme, že to znamená poraziť súpera!".

V tejto fáze je dôležité prediskutovať s hráčmi, čo ich viedlo k voľbe súťažnej stratégie. V tejto hre môžeme nájsť šesť hlavných príčin (Sú to aj všeobecné príčiny súťaživého správania v každodennom živote):

Šesť základných faktorov, ktoré vedú ľudí k tomu, aby si vybrali súťaživé správanie namiesto kooperatívneho:

 1. Nízke očakávania: pravdepodobne žiadny hráč si na začiatku hry nepoložil otázku, aký je teoretický maximálny počet pozícií, ktoré môže tím dosiahnuť, a nehľadal najlepší spôsob, ako to dosiahnuť. Oveľa pravdepodobnejšia je stratégia "skús a uvidíš".
 2. Časový stres: Celá hra bola zámerne vedená vo veľmi rýchlom tempe. Najmä nebol čas na dohadovanie s druhým tímom a aj tak bol čas na splnenie úlohy veľmi obmedzený.
 3. Nedôvera voči partnerovi: Hráči si nie sú istí, ako by sa druhý tím zachoval, keby si zvolil kooperatívnu stratégiu. Nedokážu odhadnúť, či partner pochopí náš zámer, akú reakciu zvolí, či neporuší dohodu a svoje víťazstvo nepovažuje za možné len na úkor porážky druhého tímu.
 4. Zlý príklad: aj keď vedúci hry pri zadávaní hry nepoužije slovo "piškvorky", hráčom sa piškvorky pripomenú a v skutočnosti sa s nimi stotožnia. To automaticky povedie k súťaživej stratégii.
 5. Nevhodný slovník: Súťaživý charakter bol stanovený už tým, ako sa vedúci hry vyjadril na samom začiatku. Výrazy ako "získať čo najviac bodov" , "cenový fond", "súper", "kapitán tímu" vedú k pocitu intenzity a súťaživosti.
 6. Sociálne normy - existujúci súbor pravidiel správania uprednostňuje skôr súťaženie ako spoluprácu.

Príklad toho, ako je forma neoddeliteľná od obsahu - základným posolstvom tejto aktivity je, že spolupráca je lepšia stratégia ako súťaženie, avšak zvolená forma s tým ostro kontrastuje.

 

Poznámky:

Na samotnú hru potrebujete len asi 10 minút, ale hráči musia mať dostatok času na diskusiu po hre. Ak máte málo času, je lepšie obmedziť čistý čas hry v prospech času na záverečné zhrnutie.

Preložené z Rogerova hra