Záznam prednášky Vladimíra Burjana. Konferencia: Má byť formálne vzdelávanie formálne?
27. 3. 2015, Bratislava. Organizátor: Človek v ohrození.