Pozrite sa na štvorminútové video o ľudských právach z vzdelávacieho webu Amnesty International o ľudských právach.

Vo výučbe je možné po zhliadnutí videa nechať žiakov vyhľadať v skrátenej verzii Charty základných prav a slobôd, ktoré práva boli porušené.