Vznik modernej ekonómie, úvahy Adama Smitha, rozdelenie na mikro a makroekonomiky, matematický prístup v ekonómii.

Zdroj: Khanova škola