Tag: prežitie

Na prežitie

Cieľ výučby: Uviesť žiakov do základných problémov každej ekonomiky – ako uspokojiť neobmedzené potreby pomocou obmedzených zdrojov, odpovedať na základné otázky: Čo vyrábať? Ako vyrábať? Ako rozdeľovať? Požadovaný…