Tag: právne normy

Môj vlastný režim – pravidlá na ostrove

Cieľ hodiny: objasnenie obsahu a významu právneho poriadku, právnej normy, opodstatnenosť právneho poriadku pre spoločnosť a jednotlivca, pochopenie úlohy postavenia právnej normy v právnom poriadku. Náplňou tejto hodiny bude…