Tag: potreby

Aké sú naše potreby a ako ich uspokojujeme?

Cieľ výučby: Viesť žiakov k zamysleniu nad rozmanitosťou a neobmedzenosť potrieb ľudí, nad tým, čo majú ľudia spoločné pri uspokojovaní potrieb, nad hodnotovým systémom jednotlivca i spoločnosti.