Tag: nms

Stories that move

Zaujímajú sa Vaši žiaci o otázky identity či rozmanitosti ľudí? Venujete sa vo vyučovaní témam predsudkov a diskriminácie? Hľadáte metódy, vďaka ktorým by ste o týchto témach mohli učiť interaktívne…