Tag: ľudské práva

Kým kohút nezaspieva a Ľudské práva a slobody

(2-4 vyučovacie hodiny, náročnosť podľa ročníka na prispôsobení učiteľa) Cieľ hodiny: spoznanie základných ľudských práv a slobôd (ďalej len ,,ĽPaS“), schopnosť zaradenia ĽPaS v rámci systému troch generácii, oboznámenia sa…

Balón

Autor: Jan Činčera Cieľ hry: Vyvolať diskusiu o dôležitosti ľudských práv a hranici dôstojného života, naučiť sa argumentovať, ale aj počúvať názory druhých. Veľkosť skupiny: 16-24 Vek: 14 –…

Video o ľudských právach od Amnesty International

Všeobecná deklarácia ľudských práv – The Universal Declaration of Human Rights