Tag: finančná gramotnosť

Osemsmerovka k osobným financiám

Jednoduchá osemsmerovka, ktorú môžete využiť pri preberaní tém Rozpočet alebo Osobné financie vytvorená v prostredí LearningApps.org

Peniaze na stole

Autor: Christopher, Elizabeth Cieľ hry: Cieľom hry je rozpútať diskusiu o vzťahu k peniazom. Hra ale tiež vedie k rozvoju argumentačných schopností, schopnosti empatie a diskusie. Veľkosť skupiny:…

Malá kniha hospodárenia

Mami? Práve týmito štyrmi písmenami začína netradičná kniha o hospodárení. Zvládať rodinný rozpočet, ušetriť i zarobiť si, to všetko a vždy niečo navyše rieši séria rozhovorov. Vžite sa…

História peňazí – History of money

Fazuľová hra

Cieľ výučby: Poukázať na rozdiely v správaní vlastníka, ak ide o súkromné vlastníctvo alebo ak ide o verejné vlastníctvo, zdôrazniť problém nadmerného využívania voľných zdrojov, ktoré môže viesť…

S kým bankujete?