Tag: časové osi

Ľudovít Štúr

Časová os venovaná životu a dielu Ľudovíta Štúra

Vývoj ekonomického myslenia od staroveku po K. Marxa

Prezentácia k prehľadu vývoja ekonomických teórií po K. Marxa vytvorená v prostredí TimeLine JS.