Seema Bansal vypracovala plán reformy verejného školstva pre 15 000 škôl v indickom štáte Haryana, pričom stanovila odvážny cieľ: V roku 2020 bude 80 % detí spĺňať štandardy adekvátne ich úrovni vzdelania. So zreteľom na tento cieľ sa snaží implementovať reformy, ktorých celoplošná realizácia by nepotrebovala žiadne ďalšie finančné zdroje. Bansal a jej tím zožali úspech kreatívnymi, priamymi metódami ako napr. kontakt s učiteľmi cez skupinové SMS chaty. Ich činnosť preukázateľne zlepšia výučbu a plnenie záväzkov v školách v Haryane.