Projekt siedmakov na matematike v ZŠ Kudlovská Humenné.