Rubrika: Rôzne Strana 2 z 3

Kozmo a jeho dobrodružstvá

Dajme rasizmus na pravé miesto

Voľba starostu

S mojimi triedami, v ktorých učím občiansku som posledné hodiny robila kampaň na starostu ich obce. Prišla som do triedy s ručne vyrobeným ampliónom a začala hlásiť ako…

Vývoj ekonomického myslenia od staroveku po K. Marxa

Prezentácia k prehľadu vývoja ekonomických teórií po K. Marxa vytvorená v prostredí TimeLine JS.

Občianska spoločnosť pre začiatočníkov

E-U-R metóda

E-U-R je jednou z metód plánovania výučby, niekedy nazývaný aj trojfázový model učenia. Skladá sa z evokácie, uvedomenia (si významu informácii) a reflexie. V každej z týchto fáz dochádza k inej…

Škola na dotyk akadémia

Čo je inflácia