Autor: Christopher, Elizabeth
Cieľ hry: Cieľom hry je rozpútať diskusiu o vzťahu k peniazom. Hra ale tiež vedie k rozvoju argumentačných schopností, schopnosti empatie a diskusie.
Veľkosť skupiny: 5 a viac
Materiálové a priestorové požiadavky: Každý hráč dá do hry jednu drobnú mincu, najlepšie ak dajú všetci rovnakej hodnoty. Ďalej potrebujeme priestor, kde sa môžu hráči posadiť do kruhu.
Čas hry: 5 až 60 minút
Pravidlá:
Táto hra môže trvať akúkoľvek dobu od menej ako piatich minút až po takmer hodinu, záleží na počte hráčov (môže hrať akýkoľvek počet vyšší ako päť) a na tom, ako rýchlo dosiahnu konsenzus. Je možné  ju hrať kdekoľvek, ak môžu hráči sedieť v kruhu s peniazmi uprostred. Nejedná sa o hazardnú hru, takže sa hráči nemusia báť, požiadate ak je, aby každý dal do banku 10 centov – aj keď ju nemusí dostať späť. Ak nebude niekto mať takúto mincu, dajte mu ju (zdôraznite, že sa nejedná o pôžičku).
Je veľmi dôležité, aby všetci hráči sedeli v kruhu. Peniaze položte do stredu kruhu tak, aby na ne každý videl a mal ich na dosah. Oznámte, že iba jedna osoba môže získať všetky peniaze a minúť ich podľa svojho uváženia, len ich nesmie vrátiť ostatným hráčom. Nič ďalšieho nehovorte. Chvíľu bude pravdepodobne ticho a potom sa niekto spýta, kto bude ten šťastný. Odpovedzte, že to záleží na rozhodnutí skupiny, ale že musí dospieť ku konsenzu. A zasa nehovorte nič viac.
Rôzne skupiny rieši tento problém rôznym spôsobom. Niekedy sa objaví krízový vodcu alebo vodcovia a navrhnú nejakú hru, peniaze potom dostane víťaz. To je najrýchlejšie, najjednoduchšie a najspravodlivejšie riešenie a je pri ňom najviac zábavy. Je prekvapujúce, že skupina na toto riešenie nepríde až tak často. Akonáhle však začnú diskutovať o tom, kto si peniaze najviac zaslúží, vznikne tu nevyhnutne do dlhá debata. Niekedy jednoducho jeden účastník zoberie peniaze a provokatívne vyzve ostatných, aby ich skúsili dostať späť.

Známy je prípad skupinu manažérov na strednej úrovni riadenia, ktorí sa pustili dokonca do bitky, pretože jeden zobral peniaze do svojho vrecka – príklad demonštrácie sily príliš otvorený než aby sa mohol uplatniť v tejto konkrétnej skupine. Tento muž bol zlý psychológ. Jeho bluf mohol vyjsť v skupine ľudí, ktorí by neboli na jeho úrovni, alebo neboli tak asertívny.

Pokiaľ taká presilovka niekomu vyjde, netrápte sa s tým. Jednoducho ohláste koniec prvého kola a začnite znovu. Zistíte, že v druhom kole bude úroveň napätia citeľne vyššia, pretože hráči budú hľadať cesty, ako sa pomstiť.

Záverečná diskusia:
Keď je prijaté konečné rozhodnutie, spýtajte sa účastníkov kto alebo čo bolo skutočným vodcovským prvkom a kto alebo čo určoval rozhodnutia. Čo sa stalo? Pomôžte hráčom vystopovať aké argumenty padli a aké pocity sa objavili. Aké priority boli stanovené? Určil ich jeden človek alebo skupinka ľudí? Autoritatívne alebo ako výsledok dohody? Sú ďalšie otázky, ktoré je užitočné položiť a ktoré sa týkajú individuálnych spôsobov ako riešiť problémy, napr. otázka kto sa snažil viesť diskusiu na konci a k riešeniam a kto debatu rozvádzal do šírky. Kto najviac hovoril? Kto najviac počúval? A aké boli pocity ľudí v priebehu hry? Ponechajte dosť času na to, aby si účastníci mohli nechať otázky prejsť hlavou a zareagovať na ne. Pamätajte, že každému trvá rôznu dobu než sa „rozbehne“.

 

Zdroj v češtine: Peníze na stole