Všetko na stiahnutie, čo potrebujete pri vyučovaní.

Vzdelávacie štandardy

Občianka náuka – inovovaná


Vzdelávacie zdroje

D. Čtvrtníčková: Učebný zdroj pre učiteľov občianskej náuky

Korupcia. Námety na vyučovanie pre základné a stredné školy

Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu občianska náuka na stredných školách
 Čo skutočne (s)potrebuješ

 Kompasito – Príručka výchovy a vzdelávania detí k ľudským právam
Metodická príručka na občiansku, mediálnu a etickú výchovu pre základné a stredné školy