25 rokov sa Mariana venuje problematike týraných, zneužívaných detí a žien – obetiam domáceho násilia. Je zakladateľkou a riaditeľkou neziskovej organizácie Centrum Slniečko, iniciátorkou vzniku krízových centier pre obete domáceho násilia, odbornou garantkou projektov zameraných na krízovú intervenciu. Film vypovedajúci o rozdiele medzi konfliktom a násilím, dosiahnutých výsledkoch, pracovných aktivitách ale aj podstatnom význame spolupracovníčok v Marianinom živote vznikol v rámci projektu Voices podporeného Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien. Premiéru mal 23. apríla na Voices Live 39.