Rubrika: Ľudské práva

Kým kohút nezaspieva a Ľudské práva a slobody

(2-4 vyučovacie hodiny, náročnosť podľa ročníka na prispôsobení učiteľa) Cieľ hodiny: spoznanie základných ľudských práv a slobôd (ďalej len ,,ĽPaS“), schopnosť zaradenia ĽPaS v rámci systému troch generácii, oboznámenia sa…

Video o ľudských právach od Amnesty International