Dokumentárny film režiséra, scenáristu a producenta Petra Kerekesa o Lucii Satinskej, ktorú zaujíma Bratislava a jej viacjazyčnosť. Lucia okrem rodnej slovenčiny výborne ovláda nemčinu, angličtinu, češtinu, maďarčinu a ako jazykovedkyňa sa zaoberá nápismi vo verejnom priestore. Všíma si a analyzuje rozličné nápisy, objavuje prepojenia a súvislosti. S kamarátkami a kamarátmi ju zaujíma vytvárať a prehlbovať slovensko – maďarské priateľstvá.

Film vznikol v rámci projektu podporeného Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien. Premiéru mal 26. februára 2015 na Voices Live 38.