Jamila Raqib, výkonná riaditeľka Inštitútu Alberta Einsteina, hovorí, že násiliu nezamedzíme tak, že ľuďom povieme, že je morálne zlé. Namiesto toho musíme nájsť alternatívne spôsoby vedenia konfliktu, ktoré sú rovnako silné a efektívne. Raqib podporuje nenásilný odpor ľudí, ktorí žijú pod tyraniou – a ide tu o viac ako iba o pouličné protesty. Rozširuje povzbudivé príklady kreatívnych stratégií, ktoré viedli ku zmenám po celom svete a propaguje posolstvo nádeje pre budúcnosť bez ozbrojeného konfliktu. Raqib hovorí: „Najväčšia nádej pre ľudstvo nespočíva v odsudzovaní násila, ale v tom, že z násilia urobíme niečo, čo bude zastaralé.“