Rubrika: Hry

Peniaze na stole

Autor: Christopher, Elizabeth Cieľ hry: Cieľom hry je rozpútať diskusiu o vzťahu k peniazom. Hra ale tiež vedie k rozvoju argumentačných schopností, schopnosti empatie a diskusie. Veľkosť skupiny:…

Balón

Autor: Jan Činčera Cieľ hry: Vyvolať diskusiu o dôležitosti ľudských práv a hranici dôstojného života, naučiť sa argumentovať, ale aj počúvať názory druhých. Veľkosť skupiny: 16-24 Vek: 14 –…

Geológova dilema

Cieľ výučby: Viesť žiakov k poznaniu, že celkový objem existujúcich zdrojov energie je neznámy, avšak ekonomická ponuka zdrojov energie je obmedzená. Dostupná ponuka energie je to, čo sú…

Uľahčujú peniaze výmenu?

Cieľ výučby: Ukázať, ako peniaze zjednodušujú výmenu, ako znižujú počet transakcií, ktoré by inak boli potrebné na to, aby každý uspokojil svoje potreby. Požadovaný čas: 20 minút. Pomôcky: kartičky…

Fazuľová hra

Cieľ výučby: Poukázať na rozdiely v správaní vlastníka, ak ide o súkromné vlastníctvo alebo ak ide o verejné vlastníctvo, zdôrazniť problém nadmerného využívania voľných zdrojov, ktoré môže viesť…

Malé a veľké skupiny, jednoduché a zložité systémy

Cieľ výučby: Viesť žiakov k zamysleniu nad vývojom spoločnosti, nad  dôležitosťou a produktívnosťou výmenných vzťahov, objasniť rozdiely vo fungovaní malých a veľkých skupín. Požadovaný čas: 10 – 15 minút….

Na prežitie

Cieľ výučby: Uviesť žiakov do základných problémov každej ekonomiky – ako uspokojiť neobmedzené potreby pomocou obmedzených zdrojov, odpovedať na základné otázky: Čo vyrábať? Ako vyrábať? Ako rozdeľovať? Požadovaný…

Ako rozdeliť limitované zdroje

Cieľ výučby: Poukázať na problém rozdeľovanie obmedzených zdrojov, viesť žiakov k zamysleniu nad výhodami i nevýhodami jednotlivých spôsobov rozdeľovania, zdôrazniť úlohu ceny. Požadovaný čas: 20 minút – 1…

Aké sú naše potreby a ako ich uspokojujeme?

Cieľ výučby: Viesť žiakov k zamysleniu nad rozmanitosťou a neobmedzenosť potrieb ľudí, nad tým, čo majú ľudia spoločné pri uspokojovaní potrieb, nad hodnotovým systémom jednotlivca i spoločnosti.