Autorský projekt učiteľa, ktorý previedol svojich žiakov históriou peňazí od ich vzniku, až po znehodnotenie meny. Žiaci neboli iba pasívnymi pozorovateľmi, ale účinkujúci v hlavných úlohách.
Toto video vzniklo ako pomôcka pre učiteľov pri vyučovaní finančnej gramotnosti a môže byť voľne šírené a prezentované. Nesmie byť upravované, používané v rozpore s dobrými mravmi a používané proti autorovi.
Video vzniklo tiež ako podpora učebnice finančnej gramotnosti pre deti mladšieho školského veku „Moja prvá kniha o peniazoch“.
Viac informácií získate na stránke www.mojaprvaknihaopeniazoch.weblahko.sk