„Verím, že strata sluchu bola jedným z najväčších darov, ktoré som dostala,“ hovorí Elise Roy. Ako advokátka obhajujúca osoby so zdravotným postihnutím a „dizajnová mysliteľka“ vie, že byť nepočujúcou jej poskytuje jedinečné vnímanie a koncepciu sveta. Perspektívu, ktorá by mohla vyriešiť niektoré z našich najväčších problémov. Ako hovorí: „Navrhovanie pre osoby so zdravotným postihnutím nás často náhodou privedie k lepším riešeniam, ako keby sme navrhovali pre väčšinovú spoločnosť.“

Zdroj: TED.com