Deti si môžu vybrať 12 správnych možností, ako tráviť svoj voľný čas. 13. možnosť (komnata) je veľmi lákavá, ale pozrieť sa tam je veľmi nebezpečné.

trieda 2.A, ZŠ Rudolfa Dilonga Trstená