Author: Arnold Kiss

9 krokov vedúcich k vytvoreniu vzdelávacieho systému 21. storočia

Autor: Paul Kruchoski V roku 2040 bude mnoho z detí, ktoré sa dnes narodia, nastupovať do zamestnania. Svet, v ktorom budú žiť, bude veľmi odlišným od nášho dnešného…

AHA momenty a ženy

Začalo to, keď som sa žiakov VIII.A spýtal na významné osobnosti. Pustili sa do toho a menovali kráľov, politikov, hrdinov, tyranov, vedcov… Vymenovali asi 30 mužských postáv a…