práca žiačky 9. ročníka A. Kovačikovej – ZŠ s MŠ, Zalužice 450